Number of the records: 1  

Návrh de lege ferenda a zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania

 1. Title Návrh de lege ferenda a zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania
  TranslationA De Lege Ferenda Proposal and the Registration of Providers of Special Financial Education
  Author infoAndrea Slezáková
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 27, č. 6 (December 2019), s. 29-31 online. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords sprostredkovatelia finanční * poradcovia finanční * spôsobilosť k práci * odbornosť * úpravy právne * legislatíva * vyhlášky * registrácia * vzdelávanie * poradenstvo finančné
  AnnotationOsobitné finančné vzdelávanie tvorí jednu zo zložiek odbornej spôsobilosti. Účel regulácie spočíva v zabezpečení znalostí a schopností u fyzických osôb tak, aby boli naplnené minimálne požiadavky zákona, a to vzhľadom na zložitosť a rozsah činností vykonávaných finančnými agentmi a finančnými poradcami. Podmienky, ktoré je nutné preukázať na účely zápisu do registra poskytovateľov OFV. Lehota na zápis do registra. Návrh de lege ferenda. Povoľovacie konanie. Dokazovanie.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00868-001, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 6

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF83.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1