Number of the records: 1  

Vzdelávanie manažérov v IKT v kontexte vývoja spoločnosti

 1. Title Vzdelávanie manažérov v IKT v kontexte vývoja spoločnosti
  Parallel titleLifelong Learning of ICT Managers in the Context of Society Development
  Author infoVladimír Bolek
  Author Bolek Vladimír EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. S. 53-61 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019 / Markovič Peter ; Tóth Miroslav ; Grznár Miroslav ; Rajňák Milan. ISBN 978-80-225-4680-5
  NoteVEGA 1/0436/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie celoživotné * technológie informačné * technológie komunikačné * manažéri * zručnosti * vedomosti * kompetencie * výdavky * investície
  AnnotationDefinície pojmov znalosti, zručnosti a kompetencie podľa vybraných autorov. Celoživotné vzdelávanie. Analýza a vývoj HDP v komparácii s výdavkami na vzdelávanie v SR (2016-2018). Verejné výdavky na vzdelávanie a prognóza do roku 2020. Potreba investícií do sieťovej infraštruktúry, budovania počítačových učební ako aj nákupu literatúry.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00924-007, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF484 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1