Number of the records: 1  

Analýza úmrtnosti žien na Slovensku

 1. Title Analýza úmrtnosti žien na Slovensku
  Parallel titleAnalysis of Female Mortality in Slovakia
  Author infoDominika Krasňanská
  Author Krasňanská Dominika EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 87-95. - Bratislava : Letra Edu, 2019 / Šoltés Erik ; 100 rokov štatistiky v Československu aktuálne otázky a odpovede. ISBN 978-80-89962-44-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords úmrtnosť * ženy * populácia * demografia * vývoj populačný * vek * metódy štatistické * analýza dát * štatistika * Slovensko
  AnnotationZisťovanie aktuálnej situácie úmrtnosti žien na Slovensku. Využitie podrobných úmrtnostných tabuliek, na základe ktorých sa aplikovali neparametrické metódy graduácie, konkrétne: Wittsteinovu metódu, Spenserovu 15 a 21 bodovú metódu a Hendersonovu metódu. Testovanie výsledkov graduácie na základe vybraných štatistických testov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00901-008, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF522.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1