Number of the records: 1  

Vybrané hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty sankcionovania v sektore finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

 1. Title Vybrané hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty sankcionovania v sektore finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
  Author Magurová Hana EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Co-authors Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference. S. 156-165. - Praha : TROAS, 2018 ; Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie mezinárodní vědecká konference. ISBN 978-80-88055-04-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords sprostredkovatelia finanční * poradenstvo finančné * pokuty * poradcovia finanční * sankcie
  AnnotationPrávna úprava správnych deliktov, ktorých sa možno dopustiť v oblasti finančného trhu v Slovenskej republike v súbore osobitných predpisov regulujúcich jednotlivé sektory finančného trhu. Skutkové podstaty, ako aj sankcie, medzi ktoré patrí aj pokuta. Je majetkovou sankciou a v prípade, že dôjde k jej uloženiu v hornej hranici zákonodarcom povoleného pásma, ovplyvňuje zásadným spôsobom ďalšie podnikanie dohliadaných subjektov finančného trh.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00973-005, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF802.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1