Number of the records: 1  

Vplyv vnútorných faktorov na výkonnosť podnikov

 1. Title Vplyv vnútorných faktorov na výkonnosť podnikov
  Author infoAneta Bobenič Hintošová
  Author Bobenič Hintošová Aneta EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. S. 13-19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lacko Roman ; Bednárová Lucia ; Szajt Marek ; STEP Workshop. ISBN 978-80-225-4671-3
  NoteVEGA 1/0842/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords výkonnosť podniku * produktivita práce * mzdy priemerné * náklady * rentabilita * hutníctvo * podnik výrobný
  AnnotationAnalýza vplyvu vybraných vnútorných faktorov na výkonnosť podnikov realizovaná v období rokov 2009-2017, a to v podmienkach podnikov pôsobiacich v zmysle klasifikácie SK NACE v divízii 24 – výroba a spracovanie kovov. Ako vybrané vnútorné faktory potenciálne ovplyvňujúce výkonnosť boli posudzované produktivita práce, priemerná mesačná mzda a rentabilita nákladov. Významný vplyv rentability nákladov na výkonnosť podnikov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 01019-013, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF643.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1