Number of the records: 1  

The License to Perform the Activity of a Finacial Advisor

 1. Title The License to Perform the Activity of a Finacial Advisor
  TranslationLicencia na vykonávanie činnosti finančného poradcu
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 12, č. 2 (2019), s. 256-263 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poradcovia * poradcovia finanční * poradenstvo finančné * banky * dohľad bankový
  AnnotationFinančné poradenstvo ako obchodná činnosť spojená s finančným trhom. Finanční poradcovia, ktorí poskytujú svojim klientom služby, aby im pomohli nájsť správny finančný produkt. Zásahy zo strany štátu. Regulácia i dohľad nad finančnými poradcami, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 01053-009, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF210.2 KBverejne dostupné
Number of the records: 1