Number of the records: 1  

Ekodizajn ako súčasť manažérstva environmentu

 1. Title Ekodizajn ako súčasť manažérstva environmentu
  TranslationEcodesign as a Part of Environmental Management
  Author infoMarta Karkalíková
  Author Karkalíková Marta EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. S. 46-53 (online). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020 / Knošková Ľubica ; Jarossová Malgorzata Agnieszka ; Cierniak-Emerych Anna ; Donovalová Alena ; Dziuba Szymon ; Desire. Design and Research in Business International Scientific Conference. ISBN 978-80-225-4705-5
  NoteVEGA 1/0543/18
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dizajn * environmentalistika * manažment environmentálny * prostredie životné * politika environmentálna
  AnnotationEfektívnosť systémov manažérstva a vplyv na riadenie organizácie. Dôvody implementácie systémov manažérstva environmentu, ktoré sú rozhodujúcim faktorom pre organizácie. Cieľ systému manažérstva environmentu zameraný na kvalitné životné prostredie a environmentálna zodpovednosť.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00142-008, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF359 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1