Number of the records: 1  

The Pollution and Destruction of the Niger Delta Ecosystem in Nigeria: Who is to be blamed?

 1. Title The Pollution and Destruction of the Niger Delta Ecosystem in Nigeria: Who is to be blamed?
  TranslationZnečistenie a zničenie ekosystému delty Nigeru v Nigérii: Kto je na vine?
  Author infoTombari Bodo, Batombari Gbidum Gimah
  Author Bodo Tombari
  Co-authors Gimah Batombari Gbidum
  Source document European Scientific Journal. Vol. 16, no. 5 (2020), pp. 161-182. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionPortugal
  Keywords ropa * ťažba surovín * environmentalistika * ekosystémy * prostredie životné * znečistenie prostredia životného * znečistenie ovzdušia * znečistenie pôdy * znečistenie vôd * rieky * Nigéria
  AnnotationŤažba ropy priniesla nigérijskej vláde veľa príjmov, pretože väčšina investícií a výdavkov krajiny závisí od ziskov z ropy. Procesy ťažby ropy v priebehu rokov však viedli k obrovskej devastácii životného prostredia. Analyzovanie dopadu na ekosystém, znečistenie ovzdušia, vody, pôdy. Vplyvy ropy na nigérijskú ekonomiku. Identifikácia zainteresovaných strán, skupín a osôb zodpovedných za ničenie regiónu. Porovnanie vývozu ropy a ostatných surovín od roku 1999 do roku 2015. Porovnanie celkových výnosov Nigérie za roky 1999 až 2015.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 5

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF798.4 KBverejne dostupné
Number of the records: 1