Number of the records: 1  

The Position of the Visegrád Countries by Clustering Methods Based on Indicator Environmental Performance Index

 1. Title The Position of the Visegrád Countries by Clustering Methods Based on Indicator Environmental Performance Index
  TranslationPozícia krajín V4 podľa klastrových metód založených na environmentálnom výkonnostnom indexe
  Author infoJozef Lukáč, Bohuslava Mihalčová, Eva Manová, Roman Kozel, Šárka Vilamová, Katarína Čulková
  Author Lukáč Jozef EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Co-authors Mihalčová Bohuslava EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Manová Eva EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Kozel Roman
  Vilamová Šárka
  Čulková Katarína
  Source document Ekológia (Bratislava) : The Journal of Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences. Vol. 39, no. 1 (2020), pp. 16-26 online. - Varšava : Sciendo. ISSN 1337-947X
  Issue dataGrafy, obr., tab.
  NoteI-19-110-00. - Registrovaný v: Wos a Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Vyšehradská štvorka * klaster * environmentalistika * analýzy * indexy * výkonnosť
  AnnotationZameranie sa na environmentálnu ochranu prostredníctvom rôznych meraní. Použitie environmentálneho výkonnostného indexu na vytvorenie klastrovej analýzy krajín V4 za roky 2008-2018. Pozícia SR v danej analýze.
  Public work categoryADN
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00192-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF709.9 KBverejne dostupné
Number of the records: 1