Number of the records: 1  

How to Write the Literature Review

 1. Title How to Write the Literature Review
  TranslationAko písať prehľad literatúry
  Author infoEva Muchová, Marek Kálovec
  Author Muchová Eva EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Kálovec Marek EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Developing Transferable Skills for Research. S. 34-44. - Bratislava : DOLIS GOEN, 2020 / Kowalski Michał Arkadiusz ; Orviská Marta ; Roslin Rosmimah Mohd ; Bednárová Michaela ; Rajadurai Jegatheesan. ISBN 978-80-973221-1-3
  NoteREPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zdroje informácií * analýza dát * literatúra * dáta
  AnnotationZákladné pravidlá a stratégie účinného vyhľadávania existujúcich výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom výskume a tých, ktoré sa týkajú ďalšieho pokroku v literatúre v tejto oblasti.
  Public work categoryScientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00292-003, kópia plného textu

Number of the records: 1