Number of the records: 1  

Možnosti oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v roku 2020

 1. Title Možnosti oslobodenia od dane z pridanej hodnoty v roku 2020
  Author infoJuraj Válek
  Author Válek Juraj EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. Roč. 28, č. 5 (2020), s. 3-10. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dane z hodnoty pridanej * oslobodenie od daní * služby * pošty * starostlivosť zdravotná * pomoc sociálna * kultúra * šport * vzdelávanie * výchova * televízia * rozhlas * zákony
  AnnotationMedzi oslobodenia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. patria poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby a ďalšie. Pri týchto činnostiach, oslobodených od dane nevzniká právo na odpočítanie dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré bezprostredne s dodaním týchto služieb súvisia. Vykazovanie oslobodených činností v daňovom priznaní pri tuzemských plneniach a ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí, neuvádzajú sa v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty. Taktiež ani v súhrnnom výkaze, a ani v kontrolnom výkaze.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00363-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 5

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF373 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1