Number of the records: 1  

Daňová tvorivosť IV. Daňovo-účtovná optimalizácia, niektoré praktiky

 1. Title Daňová tvorivosť IV. Daňovo-účtovná optimalizácia, niektoré praktiky
  Author infoEmil Burák
  Author Burák Emil
  Source document Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. Roč. 28, č. 5 (2020), s. 35-43. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dane * účtovníctvo * optimalizácia * kreativita * simulácia * modelovanie * technika
  AnnotationŠtvrtá časť o daňovo-účtovnej optimalizácii najmä opisom niektorých daňových techník, kreatívneho účtovníctva a chýb s konzekvenciami dopadov na možné sankcie, aby poučenie bolo čo najlepšou prevenciou. Dôležitým v konkrétnych praktikách je zozbierať dostupné techniky a vyselektovať z nich tie najľahšie dostupné, najúčinnejšie a najmenej rizikové. Usilovať sa o čo najlepšiu skúšku správnosti, či vymyslený finančný model funguje. Pri projekcii a premýšľaní ako to urobiť, je vhodné postupovať tak, že si realizátor namodeluje určité situácie a zamyslí sa nad nimi z pohľadu možnej diskusie a polemiky pri daňovej kontrole. Projekcia konkrétnych daňových praktík by sa mala opierať o know-how skutočných odborníkov.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 5

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.