Number of the records: 1  

Úspešnosť implementácie business intelligence v podnikoch

 1. Title Úspešnosť implementácie business intelligence v podnikoch
  Parallel titleSuccess of Business Intelligence Implementation in Enterprises
  Author infoAlexander Tarča, Cyril Závadský, Jaroslav Dugas, Štefan Čarnický
  Author Tarča Alexander EUBPHFKJK - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
  Co-authors Závadský Cyril EUBPHFKJK - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
  Dugas Jaroslav EUBPHFKJK - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
  Čarnický Štefan EUBPHFKJK - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
  Source document Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. S. 28. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020 / Kršák Branislav ; Mesároš Peter ; Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania vedecký workshop. ISBN 978-80-225-4707-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords podnik * používatelia * dáta * kvalifikácia
  AnnotationCelkovú úspešnosť implementácií Business Intelligence (BI) v podnikoch nemožno hodnotiť len na základe schopnosti vytvoriť a implementovať BI riešenie v stanovenom čase a v rámci vymedzeného rozpočtu. Či možno implementáciu BI považovať za úspešnú alebo nie, to závisí od hodnoty, ktorú BI podniku prinesie, resp. od konkrétnych finálnych efektov (prínosov), ktoré daný podnik požaduje za svoje úsilie a očakáva, že ich prostredníctvom tohto riešenia aj získa.
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00341-019, kópia plného textu

Number of the records: 1