Number of the records: 1  

Právomoc Európskej únie uzavierať medzinárodné zmluvy v prípadoch, keď je uzavretie medzinárodnej zmluvy ustanovené v právne záväznom akte Európskej únie

 1. Title Právomoc Európskej únie uzavierať medzinárodné zmluvy v prípadoch, keď je uzavretie medzinárodnej zmluvy ustanovené v právne záväznom akte Európskej únie
  Parallel titleThe European Union's Competence to Conclude International Agreements in Cases Where the Conclusion of an International Agreement Is Provided for in a Legally Binding Act of the European Union
  Author infoPeter Lysina
  Author Lysina Peter
  Source document Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. Roč. 38, č. 2 (2019), s. 157-177. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Európska únia * Súdny dvor Európskej únie * právo európske * legislatíva * právomoc * zmluvy medzinárodné * dohody medzinárodné
  AnnotationDopad zmeny charakteru právomoci Európskej únie uzavierať medzinárodné zmluvy v prípadoch, keď je uzavretie medzinárodnej zmluvy ustanovené v právne záväznom akte Európskej únie v dôsledku prijatia Lisabonskej zmluvy. Téza o absencii pridanej hodnoty tejto kategórie právomoci v podobe v akej našla svoje miesto v čl. 216 ods. Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Lisabonská zmluva.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2019: 1-2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF331.3 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.