Number of the records: 1  

Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

 1. Title Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
  Author infoLenka Tkáčiková, Jan Turay, Radoslav Potoma
  Author Tkačíková Lenka
  Co-authors Turay Jan
  Potoma Radoslav EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 88-92. - Košice : KKM PHF EU, 2020 / Mitrová Miriam ; Jakub Vincent ; Duľová Spišáková Emília ; Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4723-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ukazovatele ekonomické * metódy štatistické * rady časové * analýza štatistická
  AnnotationVybrané štatistické metódy môžu pomôcť manažmentu v rozhodovaní o budúcom vývoji podniku. Obzvlášť pri finančnej analýze podniku môžu štatistické metódy podať grafické vyjadrenie budúceho vývoja vybraných ekonomických a finančných ukazovateľov. Metóda časových radov, kedy pomocou trendov je modelovaná logistická krivka. Mimo to môžu štatistické metódy pomôcť pri porovnávaní mier rastu ukazovateľov ako je napríklad zadĺženosť alebo ziskovosť. Aplikácia vybranej štatistickej metódy do ekonomiky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00389-010, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF966.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.