Number of the records: 1  

Applications of Selected Portfolio Theories on the Capital Market

 1. Title Applications of Selected Portfolio Theories on the Capital Market
  Parallel titleAplikácie vybraných teórií portfólia na kapitálovom trhu
  Author infoAndrea Kaderová
  Author Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Source document Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. S. 40-46. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020 / Kaderová Andrea ; Peller František ; Starečková Anna ; Fakulta hospodárskej informatiky EU Katedra matematiky a aktuárstva. ISBN 978-80-88320-36-4
  NoteVEGA 1/0166/20. - VEGA 1/0120/18
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords modely investícií * model CAPM * investície kapitálové * investori * trh kapitálový * portfólio * teória portfólia * koeficient beta * analýza komparatívna
  AnnotationDeskripcia modelov portfólia pre investorov. Charakterizácia Markowitzovej modernej teórie portfólia, dôležitosť kovariancie medzi jednotlivými aktívami vzhľadom k riziku celého portfólia. Charakterizácia modelu kapitálových aktív (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Komparácia medzi týmito dvoma modelmi (priamka kapitálového trhu, beta aktíva), spolu s aplikáciou modelov v príkladoch. Závery z komparácie modelov, výhody a nevýhody oboch modelov.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00393-006, originál dokumentu

Number of the records: 1