Number of the records: 1  

Pohľad na súčasný stav finančnej gramotnosti v podmienkach Slovenskej republiky

 1. Title Pohľad na súčasný stav finančnej gramotnosti v podmienkach Slovenskej republiky
  TranslationA View of the Current State of Financial Literacy in the Conditions of the Slovak Republic
  Author infoSimona Polonyová
  Author Polonyová Simona EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source document Grant Journal : vědecký časopis. Roč. 9, č. 1 (2020), s. 51-55 online. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638
  Výstup z projektu VEGA 1/0367/17 Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie
  NoteVEGA 1/0367/17
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords gramotnosť finančná * globalizácia * situácia finančná obyvateľstva * žiaci * postavenie sociálne
  AnnotationDôležitosť a význam finančnej gramotnosti vo väzbe na hospodárske a technologické zmeny. Vymedzenie kľúčových determinantov, vplyvom ktorých bude vo veľkej miere jej význam ďalej zosilňovať. Analýza a zhodnotenie dosahovanej úrovne finančnej gramotnosti v troch cykloch medzinárodnej štúdie OECD PISA. Úroveň finančnej gramotnosti v podmienkach Slovenskej republiky na základe analýzy zmien v dosiahnutom výkone žiakov a v ich percentuálnom zastúpení podľa vymedzených piatich úrovní zručností, ako aj analýzy vplyvu sociálno-ekonomického postavenia žiakov na ich dosahovaný výkon.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00430-001, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF380.9 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.