Number of the records: 1  

Zmluvy o poskytnutí finančnej služby

 1. Title Zmluvy o poskytnutí finančnej služby : Spoločné východiská, základné inštitúty pre správu majetku a inštitút úročenia (v súvislostiach rímskeho a kánonického práva). 1. časť
  Parallel titleFinancial Services Contracts - Part 1: Common Features, Basic Institutes for Asset Management and the Institute of Interest (in the Context of Roman and Canon Law)
  Author infoĽubomír Čunderlík, Veronika Čunderlík Čerbová
  Author Čunderlík Ľubomír
  Co-authors Čunderlík Čerbová Veronika
  Source document Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Roč. 103, č. 5 (2020), s. 387-401. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords služby finančné * zmluvy * majetok * úrok * legislatíva * trh kapitálový
  AnnotationZmluvy o poskytnutí finančnej služby ako zmluvy o opatrovaní a zhodnocovaní - vymedzenie. Základné inštitúty pre správu a investovanie majetku. Úroky - rímskoprávny a kánonickoprávny pohľad. Fiduciárny vzťah ako predpoklad zmluvných dispozícií s majetkovými hodnotami na finančnom trhu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 5

Number of the records: 1