Number of the records: 1  

Odpady po novele

 1. Title Odpady po novele
  Author infoLukáš Fudák
  Author Fudák Lukáš
  Source document Poradca. Roč. 26, č. 4 (2021), s. 133-188. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords hospodárstvo odpadové * odpad * spracovanie odpadu * recyklácia odpadu * novelizácia * legislatíva * zákony * právo európske
  AnnotationZákon o odpadoch, jeho súčasné znenie, úpravy a zmeny v legislatíve na Slovensku a v rámci Európskej únie. Nevyhnutné problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe. Dátum účinnosti zmien v roku 2020 vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID‑19. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje. Triedený zber komunálnych odpadov. Systémy nakladania s odpadmi, zodpovednosť výrobcov a recyklácia. Koordinačné centrum pre odpad z obalov a jeho povinnosti. Vymedzenie typov obalov. Povinnosti obce pri nakladaní s odpadmi. Pokuty a sankcie pri nedodržaní zákona.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2021: 4

Number of the records: 1