Number of the records: 1  

Vplyv automatizácie a robotizácie na výrobný proces

 1. Title Vplyv automatizácie a robotizácie na výrobný proces
  Parallel titleThe Impact of Automation and Robotization on Production Process
  Author infoJúlia Rakovská
  Author Rakovská Júlia EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. S. 389-396 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020 / Markovič Peter ; Tóth Miroslav ; Grznár Miroslav ; Szabo Ľuboslav. ISBN 978-80-225-4763-5
  NoteVEGA 1/0375/20
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords automatizácia výroby * robotizácia * proces výrobný * podnik výrobný * prostredie podnikateľské * kapitál ľudský * dotazníky * Slovensko
  AnnotationAnalýza súčasného stavu v oblasti zavádzania a uplatňovania nových trendov v podmienkach výrobných podnikov na Slovensku. Teoretické poznatky týkajúce sa danej problematiky a zmapovanie súčasnej úrovne digitalizácie v podnikoch pomocou dotazníkového prieskumu. Analýza a vyhodnotenie výsledkov dotazníka. Očakávané zmeny v počte zamestnancov v dôsledku zavádzania nových trendov vo výrobe a porovnanie automatizovaného a manuálneho pracoviska vo výrobnom podniku.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00548-052, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF408.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1