Number of the records: 1  

Aplikácia všeobecných lineárnych modelov pri analýze ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských domácností

 1. Title Aplikácia všeobecných lineárnych modelov pri analýze ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských domácností
  Parallel titleApplication of General Linear Models in Analysis of Equivalised Disposable Income of Slovak Households
  Author infoMartina Košíková, Erik Šoltés
  Author Košíková Martina EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Co-authors Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. S. 125-136 online. - Bratislava : Letra Edu, 2020 / Čerteková Eva ; AIESA 2020 medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-68-6
  NoteKEGA 007EU-4/2020
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords modelovanie matematické * modely lineárne * situácia finančná obyvateľstva * príjmy obyvateľstva * príjmy domácností * štatistika demografická * chudoba * Slovensko
  AnnotationEkonomická situácia slovenských domácností. Kvantifikovanie vplyvu relevantných faktorov na výšku ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských domácností v roku 2018 prostredníctvom všeobecných lineárnych modelov. Analýza v štatistickom analytickom softvéri SAS Enterprise Guide na základe údajov zo štatistického zisťovania EU-SILC 2018 s postupom pri analýze marginálnych hodnôt využitím príkazov CONTRAST a ESTIMATE.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00642-016, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF442.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.