Number of the records: 1  

Zadlženie domácností na Slovensku

 1. Title Zadlženie domácností na Slovensku
  Parallel titleHouseholds' Indebtedness in Slovakia
  Author infoViera Labudová
  Author Labudová Viera EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. S. 155-164 online. - Bratislava : Letra Edu, 2020 / Čerteková Eva ; AIESA 2020 medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-68-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zadlženosť * situácia finančná obyvateľstva * domácnosti * hypotéky * štatistika demografická * analýza ekonomická * Európska únia * Slovensko
  AnnotationAnalýza hypotekárneho zaťaženia slovenských domácností na základe údajov zo zisťovania EU SILC. Premenné majúce vplyv na hypotekárny dlh domácností. Analýzy pomocou chí-kvadrát testu nezávislosti, Cramerovho V a koeficientu neurčitosti. Porovnanie výsledkov jednotlivých analýz s výsledkami rozhodovacieho stromu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00642-019, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF348.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.