Number of the records: 1  

Interný audit a jeho možnosti pri eliminácii ekonomickej kriminality

 1. Title Interný audit a jeho možnosti pri eliminácii ekonomickej kriminality
  Parallel titleInternal Audit and Its Possibilities in Elimination Economic Crime
  Author infoJán Užík
  Author Užík Ján EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. S. 65-69 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020 / Parajka Branislav ; Kubaščíková Zuzana ; Romanová Anita ; Bednárová Beáta. ISBN 978-80-225-4782-6
  NoteVEGA 1/0517/20
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords audit interný * jednotka účtovná * kriminalita hospodárska * kriminalita finančná * metódy kontroly * etika podniková * procesy podnikové
  AnnotationInterný audit ako účinný nástroj na odhaľovanie a prevenciu ekonomickej kriminality. Využitie škály moderných metód a techník auditu. Reagovanie na neustály vývoj a zmeny v účtovných jednotkách a v ekonomike ako celku. Prevencia a odhaľovanie ekonomickej trestnej činnosti najmä analýzou. Postupy na zdokonaľovanie interného kontrolného systému účtovnej jednotky a poradenstvo v otázkach nastavenia procesov účtovných jednotiek z hľadiska etiky. Správne nastavenie a fungovanie vnútorného kontrolného systému, správna etická atmosféra a fungovanie etických nástrojov za pomoci interného auditu ako významné prispenie k boju s ekonomickou kriminalitou v jej rôznych formách.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00692-010, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF99 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.