Number of the records: 1  

Capital Structure

 1. Title Capital Structure
  TranslationKapitálová štruktúra
  Author infoJanka Kopčáková
  Author Kopčáková Janka EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Source document Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). S. 112. - Košice : KKM PHF, 2021 / Mitrová Miriam ; Jakub Vincent ; Spišák Emil ; Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) mezdinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4806-9
  Noteabstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords samofinancovanie * štruktúra kapitálová * zdroje finančné cudzie * zdroje finančné vlastné
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00061-015, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.