Number of the records: 1  

Analysis of the Situation in Higher Education during the COVID-19 Pandemic in the World: Opportunities and Threats of Online Training

 1. Title Analysis of the Situation in Higher Education during the COVID-19 Pandemic in the World: Opportunities and Threats of Online Training
  TranslationAnalýza situácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania počas pandémie COVID-19 vo svete: príležitosti a hrozby online školenia
  Author infoOlga Kolomiets, Tatijana Litvinova
  Author Kolomiets Olga
  Co-authors Litvinova Tatijana
  Source document Economic annals-XXI : Research Journal. Vol. 185, no. 9-10 (2020), s. 167-177. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239
  DOI 10.21003/ea.V185-16
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUkraine
  Keywords koronavírus * pandémia * opatrenia * vzdelávanie dištančné * vzdelávanie vysokoškolské * technológie komunikačné
  AnnotationKvalita vzdelávania nezadržateľne poklesne v dôsledku nízkej účasti na diaľkovom vzdelávaní, ako aj mnohých rozptýleniach, ktoré už preukázali mnohí výskumníci. Vplyv pandémie COVID-19 na trh lekárskeho vzdelávania a jeho zainteresované strany. Vysoké školy, ktoré neboli pripravené na prechod na online (dištančné) vzdelávanie, čoho dôkazom je pokles kvality vzdelávania na základe prieskumov fakúlt niektorých vysokých škôl.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 9-10

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.3 MBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.