Number of the records: 1  

Revision and Control of Transfer Pricing Rules in Slovakia

 1. Title Revision and Control of Transfer Pricing Rules in Slovakia
  TranslationRevízia a kontrola pravidiel transferového oceňovania na Slovensku
  Author infoAnna Harumová
  Author Harumová Anna EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. S. 59-67 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021 / Markovič Peter ; Tóth Miroslav ; Grznár Miroslav ; Szabo Ľuboslav. ISBN 978-80-225-4858-8
  NoteVEGA 1/0007/19
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords oceňovanie transferové * ceny transferové * zdaňovanie * dane * kontrola finančná * kontrola daňová * správa finančná * Slovensko * analýza komparatívna
  AnnotationZhodnotenie správnosti uplatňovania metód transferového oceňovania na Slovensku v praxi. Analýza revízií a kontrol pravidiel transferového oceňovania a porovnanie vykonaných kontrol a výšok výberu dodatočnej dane z týchto kontrol za obdobie 2015 až 2020 na základe výsledkov kontroly správnosti uplatňovania transferových cien Finančnou správou. Vyhodnotenie porovnania sledovaných údajov v jednotlivých obdobiach, pričom na počet vykonaných kontrol transferového oceňovania sa zohľadnil aj vplyv krízy pandémie ochorenia COVID‑19 spôsobeného novým koronavírusom.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00624-007, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF415 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.