Number of the records: 1  

Capital Structure and Indebtedness of Family Businesses in Slovak Republic

 1. Title Capital Structure and Indebtedness of Family Businesses in Slovak Republic
  TranslationKapitálová štruktúra a zadlženosť rodinných podnikov v Slovenskej republike
  Author infoMária Trúchliková
  Author Trúchliková Mária EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. Pp. 183-189 online. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2021 / Slavíčková Pavla ; Stoklasa Jan ; Knowcon 2021: Knowledge on Economics and Management Conference. ISBN 978-80-244-6032-1
  NoteVEGA 1/0240/20 (50%). - I-21-109-11-00 (50%)
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords podnik rodinný * podnikanie rodinné * štruktúra kapitálová * štruktúra podniku finančná * financovanie podnikov * vývoj podniku * veľkosť podnikov * Slovensko
  AnnotationOdlišnosti správania sa rodinných podnikov od iných typov podnikov v spôsobe výberu financovania a štruktúry ich kapitálu, najmä v súvislosti s tým, že rodinné podniky sú silne závislé od samofinancovania. Posudzovanie otázok financovania z troch hľadísk: kontrola, likvidita a kapitálové potreby, pričom osobné preferencie týkajúce sa rastu, rizika a vlastníckej kontroly môžu byť hnacou silou rozhodnutí rodinných podnikov vo financovaní. Preskúmanie kapitálovej štruktúry rodinných podnikov na Slovensku a výberu ich financovania z pohľadu vplývajúcich faktorov, so zameraním na veľkosť a vek podniku, s ich skúmaním ako premenných v rámci regresných modelov a korelačnej analýzy.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00646-006, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.4 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.