Number of the records: 1  

Vplyv pandémie COVID-19 na slovenský cestovný ruch

 1. Title Vplyv pandémie COVID-19 na slovenský cestovný ruch
  Parallel titleThe Impact of the COVID-19 Pandemic on the Slovak Travel and Tourism Industry
  Author infoRenáta Antalová
  Author Antalová Renáta EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike : zborník abstraktov z vedeckého webinára = Proceedings of Abstracts from the Scientific Webinar. S. 11. - Bratislava : Letra Edu, 2021 / Blahušiaková Miriama ; Ondrušová Lucia ; Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike vedecký webinár. ISBN 978-80-89962-86-0
  NoteAbstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ruch cestovný * situácia finančná obyvateľstva * pandémia * mobilita sociálna
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00650-010, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.