Number of the records: 1  

Ten Years of the Radical Left and Left-Wing Milieu in Slovakia

 1. Title Ten Years of the Radical Left and Left-Wing Milieu in Slovakia
  TranslationDesaťročie radikálnej ľavice a ľavicového milieu na Slovensku
  Author infoMichael Augustín
  Author Augustín Michael EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Source documentRadical in Diversity : Europe's Left 2010-2020. Pp. 236-250. - London : The Merlin Press, 2021. ISBN 978-0-85036-769-0
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageEnglish
  Country of EditionGreat Britain
  Keywords politológia * vývoj politický * socializmus demokratický * socializmus * komunizmus * strany politické * hnutie politické * radikalizmus * vývoj spoločenský * Slovensko * Európa
  AnnotationPolitologické priblíženie politického vývoja na Slovensku, so zameraním na ľavicovo orientované strany a hnutia, najmä počas obdobia rokov 2010 až 2020. Prehľad volebných preferencií, zmien v ľavici, prechody starších či nástupy novších politikov a presadzovanie súvisiacich socialistických či komunistických ideí s prvkami materializmu a konzervatívnosti, aj v kontexte spoločenského vývoja (napr. otázka LQBTI), ľavicového radikalizmu a celoeurópskeho vývoja (otázky súvisiace s európskou integráciou, Európskou úniou a NATO).
  Public work categoryChapters in scientific book titles issued in foreign editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00669-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF12.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.