Number of the records: 1  

How Do Selected Determinants Affect Financial Structure in Manufacturing Industry in Selected Countries of Central and Eastern Europe

 1. Title How Do Selected Determinants Affect Financial Structure in Manufacturing Industry in Selected Countries of Central and Eastern Europe
  Parallel titleJak vybrané determinanty ovlivňují finanční strukturu ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných zemích střední a východní Evropy
  Author infoPetra Růčková, Nicole Škuláňová
  Author Růčková Petra
  Co-authors Škuláňová Nicole
  Source document Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 21, č. 2 (2021), s. 66-83. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2021. ISSN 1212-415X
  DOI 10.25142/aak.2021.013
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords priemysel spracovateľský * štruktúra kapitálová * produkt národný hrubý * miera úroková * likvidita * zisk
  AnnotationVýskum, ktorý rozširuje poznatky v oblasti spracovateľského priemyslu pre osem vybraných ekonomík strednej a východnej Európy v rokoch 2009–2018. Celkovo preskúmaných 92 504 spoločností. Skúmanie, či na výšku celkového, dlhodobého a krátkodobého dlhu má vplyv ziskovosť, likvidita, štruktúra majetku, bezdlžkový daňový štít, HDP, úroková miera. Závislosti skúmané panelovou regresiou s použitím zovšeobecnenej metódy momentov.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2021: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF683.3 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.