Number of the records: 1  

Parallels and Differences in Earnings Management of the Visegrad Four and the Baltics

 1. Title Parallels and Differences in Earnings Management of the Visegrad Four and the Baltics
  TranslationParalely a rozdiely v riadení príjmov krajín Vyšehradskej štvorky a Pobaltia
  Author infoPavol Ďurana, Romualdas Ginevicius, Mariusz Urbanski, Ivana Podhorská, Miloš Tumpach
  Author Ďurana Pavol
  Co-authors Ginevicius Romualdas
  Urbanski Mariusz
  Podhorská Ivana
  Tumpach Miloš EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. No. 3 (2021), s. 39-55. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISSN 1804-1728
  DOI 10.7441/joc.2021.03.03
  NoteAPVV-17-0546. - Registrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords financie podnikové * podnik * konkurencieschopnosť * manažment * zisk * rady časové * modelovanie * metóda Monte Carlo * analýza kvantitatívna * Vyšehradská štvorka * Pobaltie
  AnnotationIdentifikácia paralel a rozdielov v hospodárení podnikov krajín Vyšehradskej štvorky a Pobaltia z hľadiska konkurencieschopnosti za obdobie rokov 2010-2018. Kvantitatívna analýza testov homogenity s použitím Monte Carlo simulácií.
  Public work categoryScientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  Registered inWOS
  Registered inSCOPUS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00713-001, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2021: 3

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.3 MBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.