Number of the records: 1  

ARIMA modelovanie v SAS Enteprise Guide

 1. Title ARIMA modelovanie v SAS Enteprise Guide
  Parallel titleARIMA Modelling in SAS Enterprise Guide
  Author infoJana Kútiková
  Author Kútiková Jana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Source document Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. S. 44-50 online. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021 / Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-7556-094-0
  NoteVEGA 1/0166/20
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poisťovníctvo * aktuári * modely aktuárske * metódy aktuárske * poistenie životné * úmrtnosť * prognózovanie * rady časové * analýza radov časových
  AnnotationModelovanie časových radov pomocou ARIMA (autoregresné integrované kĺzavé priemery, modely v softvéri SAS Enterprise Guide), triede modelov štatistickej analýzy slúžiacich k pochopeniu vlastností časových radov a k predpovedaniu ich správania do budúcnosti. Procedúra PROC ARIMA v softvéri SAS Enterprise Guide, spolu s názornou ukážkou použitia na modelovanie časovo závislého parametra v stochastickom Cairns-Blake-Dowd modeli úmrtnosti.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00736-007, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF434.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.