Number of the records: 1  

Place of Administrative Financial Control in Local Government

 1. Title Place of Administrative Financial Control in Local Government
  TranslationMiesto administratívnej finančnej kontroly v miestnej vláde
  Author infoJozef Lukáč
  Author Lukáč Jozef EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Source document Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVII. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.11.2021, (Košice, Slovensko). S. 97-98 online. - Košice : KKM PHF, 2021 / Mitrová Miriam ; Jakub Vincent ; Spišák Emil ; Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4918-9
  Noteabstrakt. - I-21-113-00
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vláda * kontrola finančná * obce * financie verejné
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00842-011, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.