Number of the records: 1  

Vplyv nástrojov na ochranu obchodu EÚ na obchodné vzťahy EÚ – Indonézia (Hodnotenie zahraničného obchodu na základe jednofaktorových indikátorov)

 1. Title Vplyv nástrojov na ochranu obchodu EÚ na obchodné vzťahy EÚ – Indonézia (Hodnotenie zahraničného obchodu na základe jednofaktorových indikátorov)
  Parallel titleImpact of EU Trade Defence Instruments on EU-Indonesia Trade Relations (Evaluation of Foreign Trade Based on One-Factor Indicators)
  Author infoHenrich Juhás
  Author Juhás Henrich EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document MERKÚR 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Pp. 112-125 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021 / Hlavatý Ivan ; Benešová Dana ; Červenka Peter ; Čukanová Miroslava ; MERKÚR 2021 International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. ISBN 978-80-225-4909-7
  NoteVEGA 1/0039/20. - I-21-110-00
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords obchod medzinárodný * obchod zahraničný * Indonézia * Európska únia * vzťahy obchodné * vývoz tovaru * trh tovarový * ochrana trhu * výhody komparatívne * ukazovatele ekonomické
  AnnotationAnalýza obchodných vzťahov Európskej únie s Indonéziou počas rokov 2010 až 2021, s využitím jednofaktorových indikátorov hodnotenia zahraničného obchodu a aj zohľadnením pandémie ochorenia COVID‑19 spôsobeného novým koronavírusom. Určenie vplyvu nástrojov na ochranu obchodu EÚ voči Indonézii na ich vzájomné obchodné vzťahy pomocou predmetných indikátorov. Teoretické východiská nástrojov na ochranu obchodu EÚ voči tretím krajinám vo všeobecnej rovine, s poukázaním na krajiny, voči ktorým sú tieto nástroje uplatňované najviac. Vyjadrenie potenciálu vzájomnej obchodnej výmeny medzi spomenutými krajinami prostredníctvom intenzity vzájomného obchodu, vyjadrenej prostredníctvom indexu obchodnej intenzity (Trade Intensity Index, TII), vyjadrujúci podiel vývozu krajiny k hodnote celkového svetového vývozu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE21 00835-012, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF402.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.