Number of the records: 1  

Regional Disparities in Terms of GDP Creation: Case Study in the Visegrad Countries

 1. Title Regional Disparities in Terms of GDP Creation: Case Study in the Visegrad Countries
  TranslationRegionálne rozdiely z hľadiska tvorby HDP: prípadová štúdia krajín Vyšehradskej štvorky
  Author infoDaniela Hricová, Marek Andrejkovič
  Author Hricová Daniela
  Co-authors Andrejkovič Marek
  Source document Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky.. Roč. 15, č. 1 (2020), s. [1-6]. - Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia, 2020. ISSN 1336-9105
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords rozdiely regionálne * diferenciácia regionálna * produkt domáci hrubý * úroveň životná * politika regionálna * Vyšehradská štvorka * porovnanie regionálne * analýza regresná
  AnnotationSledovanie hrubého domáceho produktu (HDP) vo vyšehradských krajinách (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) podľa regiónov NUTS 2, keďže HDP je hlavným zdrojom životnej úrovne obyvateľov regiónu a celej krajiny. Analýza regionálnych rozdielov pomocou vypracovanej metodiky, aj vzhľadom na to, že viaceré výskumné štúdie potvrdili, že veľké rozdiely medzi rôznymi oblasťami v jednej krajine sú kontraproduktívne. Analýza spomalenia regiónov pomocou regresnej analýzy, pričom výsledky ukazujú, že regionálna podpora je nevyhnutná.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 1

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.