Number of the records: 1  

Novela školského zákona

 1. Title Novela školského zákona
  Author infoŽaneta Surmajová
  Author Surmajová Žaneta
  Source document Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Roč. 17, č. 1 (2022), s. 2-5. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords novelizácia * zákonodarstvo * vzdelávanie inkluzívne * školstvo * dokumentácia * vzdelávanie dištančné * konanie správne * reformy * systém
  AnnotationPrehľad najvýznamnejších zmien novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Nadobudla účinnosť 1. 1. 2022. Reflektuje tézy z programového vyhlásenia vlády SR, podnety aplikačnej praxe, debyrokratizáciu v školstve, digitalizáciu školstva, reformu poradenského systému, opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti. Inkluzívne vzdelávanie a národné školstvo, školská dochádzka a počty žiakov v ročníku, dištančné vzdelávania a hodnotenie žiakov, povinné predprimárne vzdelávanie, prijímacie konanie a dobrovoľná maturitná skúška, reforma poradenského systému - po novom od 1. 1. 2023, rozhodovanie v správnom konaní.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2022: 1

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.