Number of the records: 1  

Sport As Part of the Agreements between the European Union and Non-Member Countries

 1. Title Sport As Part of the Agreements between the European Union and Non-Member Countries
  TranslationŠport ako súčasť dohôd medzi Európskou úniou a nečlenskými krajinami
  Author infoMartin Mancoš
  Author Mancoš Martin
  Source document Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Roč. 104, č. Special issue (2021), s. 44-59. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984
  DOI 10.31577/pravnyobzor.specialissue.2021.03
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords šport * diplomacia * vzťahy medzinárodné * dohody medzinárodné * politika medzinárodná * Európska únia
  AnnotationSkúmanie jednotlivých možností využitia športu v zahraničnej politike. Identifikácia odkazov na šport v zmluvách medzi EÚ a nečlenskými krajinami. Možné spôsoby implementácie a plnenia ustanovení týchto zmlúv.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2021: Special issue

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF301.5 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.