Number of the records: 1  

Does Capital Structure Affect the Differences in the Financial Performance of Small Enterprises?

 1. Title Does Capital Structure Affect the Differences in the Financial Performance of Small Enterprises?
  TranslationOvplyvňuje kapitálová štruktúra rozdiely vo finančnej výkonnosti malých podnikov?
  Author infoAleksandra Stoiljković, Slavica Tomić, Ozren Uzelac
  Author Stoiljković Aleksandra
  Co-authors Tomić Slavica
  Uzelac Ozren
  Source document Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Vol. 26, no. 3 (2021), s. 72-80. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2021. ISSN 2334-6191
  DOI 10.5937/StraMan2103072S
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSerbia
  Keywords štruktúra kapitálová * imanie vlastné * dlhy * výkonnosť podniku * podnik malý * financovanie podnikov
  AnnotationKapitálová štruktúra sa vzťahuje na kombináciu dlhu a vlastného imania, ktoré spoločnosť používa na financovanie celkových operácií a rastu. Jedným z najčastejších problémov malých podnikov je ťažký prístup k rôznym zdrojom financovania, čo sa určite odráža aj na ich kapitálovej štruktúre. Rozhodovanie o kapitálovej štruktúre je jednou z najdôležitejších činností v spoločnosti, keďže výrazne určuje výkonnosť spoločnosti, ale aj konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikania.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2021: 3

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF381.2 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.