Number of the records: 1  

Examining Conditionalities in Cohesion Policy: An Application of the Principal–agent Framework

 1. Title Examining Conditionalities in Cohesion Policy: An Application of the Principal–agent Framework
  TranslationSkúmanie podmienenosti v politike súdržnosti: aplikácia rámca príkazcu a agenta
  Author infoIgor Jašurek, Miroslav Šipikal
  Author Jašurek Igor EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Co-authors Šipikal Miroslav EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Territory, Politics, Governance. Vol. 12, no. 2 (2024), pp. 213-235. - London : Taylor & Francis. ISSN 2162-2671
  DOI 10.1080/21622671.2021.1954988
  NoteRegistrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionGreat Britain
  Keywords politika kohézna * manažment verejnej správy * tvorba politík * plánovanie makroekonomické * politika hospodárska medzinárodná * správa verejná * Európska únia * Európska komisia
  AnnotationTvorba politík v súvislosti s vyjednávaním a plnením ex-ante a makroekonomických podmienok, s cieľom poukázať na proces budovania riadenia v rámci politiky súdržnosti Európskej únie. Skúmanie tohto procesu prostredníctvom rámca príkazcu a agenta (principal–agent), umožňujúc študovať tvorbu politík EÚ prostredníctvom delegovania a sprostredkovania. Výsledky poukazujúce na limity tohto modelu pri interpretácii zlyhania monopolizácie kontroly zo strany zadávateľa, najmä trestnými prostriedkami. Tvorba politík za podmienok ukazuje prísľuby na realizáciu pri budovaní správy vecí verejných, avšak so zjavnými obmedzeniami, pričom na ich prekonanie je potrebné objasniť vzťahy s inými spôsobmi riadenia, akým je Európsky semester. Taktiež by sa mala zlepšiť orientácia podmienok na výsledky prostredníctvom predvídateľnosti pravidiel a dôslednej uplatniteľnosti rámca riadenia.
  Public work categoryScientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  Registered inWOS
  Registered inSCOPUS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE24 00013-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.