Number of the records: 1  

International Trade in Services: Structural Determinants of Balance of Services

 1. Title International Trade in Services: Structural Determinants of Balance of Services
  TranslationMedzinárodný obchod so službami: štrukturálne determinanty bilancie služieb
  Author infoOndřej Šíma
  Author Šíma Ondřej
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 70, č. 2 (2022), s. 188-208. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035
  DOI 10.31577/ekoncas.2022.02.04
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords obchod medzinárodný * služby * regresia * analýzy * bilancie * investície priame zahraničné * sektor finančný * kapitál ľudský
  AnnotationMedzinárodný obchod so službami – prehľad literatúry a teoretická koncepcia. Etapy ekonomického rozvoja a úloha služieb v medzinárodnom obchode. Teória a služby medzinárodného obchodu. Zvýšenie obchodovateľnosti služieb. Prístup k empirickému overovaniu, kategorizácii služieb a použitých údajov. Významné faktory, ktoré ovplyvňujú bilanciu služieb - prítomnosť priamych zahraničných investícií, rozvinutosť finančného sektora, geografické faktory, ľudský kapitál a vzájomný vzťah medzi bilanciou služieb a tovaru.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2022: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF244.4 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.