Number of the records: 1  

Industry 4.0 – Analysis of the Industry Sectors in Czech Republic and Slovakia

 1. Title Industry 4.0 – Analysis of the Industry Sectors in Czech Republic and Slovakia
  TranslationPriemysel 4.0 – analýza priemyselných odvetví v Českej republike a na Slovensku
  Author infoPeter Marinič
  Author Marinič Peter
  Source document EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : COVID-19 Recovery: The Need for Speed : Conference Proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Pp. 297-305. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Kuběnková Dana ; Zeman Jakub ; Puškárová Paula ; Augustín Michael ; Badura Peter ; Belkovicsová Daša ; EDAMBA 2021 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. ISBN 978-80-225-4930-1
  DOI 10.53465/EDAMBA.2021.9788022549301.297-305
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords priemysel 4.0 * zdroje ľudské * ukazovatele produktivity práce * údaje štatistické * mzdy * náklady fixné * náklady personálne * náklady práce * odvetvia priemyselné * Česko * Slovensko
  AnnotationAnalýza priemyslu 4.0 a stavu implementácie myšlienky priemyslu 4.0 do priemyselných odvetví na základe údajov z databázy Eurostat v členení podľa odvetví NACE z Českej republiky a Slovenska, so sledovaním otázok, či priemysel 4.0 nespôsobuje radikálne zmeny a či nie sú obavy z radikálnych zmien súvisiacich s priemyslom 4.0 skôr emocionálne motivované než založené na tvrdých údajoch. Analýza vývoja vybraných ekonomických ukazovateľov za časové obdobie rokov 1995 až 2018, s cieľom ilustrovať vývoj postavenia ľudskej práce a využívania strojov v rôznych druhoch typov odvetví. Rozvoj a vplyv priemyslu 4.0. Vnímanie priemyslu skôr ako revolučnej než evolučnej zmeny.
  DatabaseARTICLES

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF772.4 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.