Number of the records: 1  

Rýchle odhady hrubého domáceho produktu v SR (metodológia a skúsenosti z ich zostavovania)

 1. Title Rýchle odhady hrubého domáceho produktu v SR (metodológia a skúsenosti z ich zostavovania)
  Parallel titleFlash Estimates of Gross Domestic Product in Slovakia (Methodology and Experience From Their Compilation)
  Author infoJán Haluška
  Author Haluška Ján
  Source document Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Roč. 32, č. 4 (2022), s. 3-14. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854
  Document kindschedule of articles from periodics
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords produkt domáci hrubý * odhady * rady časové * ukazovatele kvalitatívne * ukazovatele kvantitatívne * Slovensko
  AnnotationRýchle odhady hrubého domáceho produktu (HDP) sú vo vyspelých krajinách štandardnou a neoddeliteľnou súčasťou oficiálne dostupných štatistických informácií. Na ich zostavovanie sa podporne využívajú modelové nástroje, čo výsledky rýchlych odhadov HDP objektivizuje. U nás sa zostavovanie rýchlych odhadov HDP začalo riešiť v súvislosti so vstupom SR do EÚ v roku 2004 a ich príprava je v kompetencii Štatistického úradu SR (ŠÚ SR). V rezorte ŠÚ SR sa zostavovaním rýchlych odhadov HDP s podporou modelových nástrojov zaoberá INFOSTAT. Metodologické spôsoby a získané skúsenosti z ich zostavovania sú obsahom tohto článku.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2022: 4

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.5 MBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.