Number of the records: 1  

Malé podniky ako hnacia sila národnej ekonomiky

 1. Title Malé podniky ako hnacia sila národnej ekonomiky
  Parallel titleSmall Enterprises as the Driving Force of the National Economy
  Author infoMária Vojtková
  Author Vojtková Mária EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. S. 160-175. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Vojtková Mária ; Mihalech Patrik ; Megyesiová Silvia ; Stankovičová Iveta. ISBN 978-80-225-4993-6
  NoteVEGA 1/0561/21
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords demografia ekonomická * aktivita hospodárska * založenie podniku * podnik malý * mikropodnik * podnikanie malé * analýza regresná * modely matematicko-logické * štatistika regionálna * Slovensko
  AnnotationCieľom príspevku je kvantifikovať vplyv vybraných faktorov na vznik podnikov na Slovensku pomocou logistickej regresie v roku 2019. Vzhľadom na významné zastúpenie mikropodnikov a malých podnikov v štruktúre zastúpenia podnikov na Slovensku sa následne porovnajú získané výsledky vplyvu vybraných faktorov (konkrétne: právnej formy podniku, regiónu a ekonomickej činnosti, ktorú podnik vykonáva) na vznik podniku na Slovensku a v najviac zastúpených veľkostných skupinách. Analýza vychádzala z databázy Business Demography 2019, pričom samotné spracovanie bolo realizované pomocou štatistického nástroja SAS Enterprise Guide 7.1.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE22 00475-012, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF557.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.