Number of the records: 1  

Tax Depreciation of Assets as a Tool to Promote Sustainable Consumption and Production

 1. Title Tax Depreciation of Assets as a Tool to Promote Sustainable Consumption and Production
  Parallel titleDaňové odpisovanie majetku ako nástroj na podporu udržateľnej spotreby a výroby
  Author infoIvona Ďurinová
  Author Ďurinová Ivona EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production III. : Proceedings of Scientific Papers. Pp. 25-38. - Brno : Masaryk University Press, 2022 / Hrušovská Dana ; Dubcová Gabriela ; Tarišková Natália. ISBN 978-80-280-0180-3
  NoteVEGA 1/0708/20
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords odpisy daňové * politika daňová * udržateľnosť * rozvoj trvalo udržateľný * ochrana prostredia životného * environmentalistika * Slovensko * Európska únia
  AnnotationŠtát môže prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju pomocou rôznych nástrojov v rámci daňovej politiky. Cieľom príspevku je zhodnotiť daňové odpisovanie majetku v Slovenskej republike a posúdiť, ktoré zmeny v právnej úprave daňového odpisovania možno považovať za stimuly pre podnikateľské subjekty aj z hľadiska udržateľného rozvoja. Príspevok sa zameriava najprv na vývoj daňového odpisovania v SR od 1. 1. 2000 do súčasnosti a analyzuje zmeny v tejto oblasti, pričom sa zameriava najmä na podstatné skutočnosti v tejto oblasti za posledných 20 rokov. Za účelom porovnania uvedenej problematiky príspevok venuje okrajovú pozornosť aj daňovým odpisom vo vybraných krajinách Európskej únie, s použitím metód analýzy, syntézy a komparácie.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE22 00570-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF499.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.