Number of the records: 1  

Facilitator as an Important Determinant of Entrepreneurial Competitiveness within Cluster

 1. Title Facilitator as an Important Determinant of Entrepreneurial Competitiveness within Cluster
  Parallel titleFacilitátor ako významný determinant konkurencieschopnosti podnikov v rámci klastra
  Author infoDenisa Gajdová
  Author Gajdová Denisa EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production III. : Proceedings of Scientific Papers. Pp. 39-45. - Brno : Masaryk University Press, 2022 / Hrušovská Dana ; Dubcová Gabriela ; Tarišková Natália. ISBN 978-80-280-0180-3
  NoteVEGA 1/0708/20
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords podnik malý * podnikanie malé * podnik stredný * podnikanie stredné * spolupráca podnikov * sprostredkovatelia * partnerstvo strategické * podpora podnikania * Európska únia * Slovensko
  AnnotationMalé podniky sú jedinečným poskytovateľom stability, dôležitými tvorcami pracovných miest a podporovateľmi regionálneho rozvoja. Podniky sú aj kľúčovými aktérmi v európskych krajinách, ich význam sa spomína v množstve dokumentov a odporúčaní. Spolupráca je jedným z prostriedkov, ako prežiť pre mnoho malých a stredných podnikov. S vytvorením spolupráce, ktorá závisí najmä od individuálnych charakterov podnikateľov, by mohol účinne pomôcť facilitátor (sprostredkovateľ). Táto osoba alebo inštitúcia by mohla byť správnym prvkom eliminácie negatívneho vplyvu (alebo krízy) medzi spolupracujúcimi podnikmi. V rámci prieskumu realizovanom v priebehu roka 2022 sa na vzorke 25 mikropodnikov pôsobiacich vo vybraných oblastiach služieb skúma ich názor na potrebu sprostredkovateľa pri vytváraní kooperácie, na jeho úlohu a taktiež na jeho postavenie v rámci kooperačného zväzku (kooperačnej väzby).
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE22 00570-005, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF460.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.