Number of the records: 1  

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v Maďarsku s dôrazom na využitie daňových stimulov sociálneho charakteru

 1. Title Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v Maďarsku s dôrazom na využitie daňových stimulov sociálneho charakteru
  Parallel titleTaxation of Personal Income in Hungary With an Emphasis on the Use of Tax Incentives of a Social Nature
  Author infoIvona Ďurinová
  Author Ďurinová Ivona EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. S. 100-108. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Markovič Peter ; Tóth Miroslav ; Grznár Miroslav ; Szabo Ľuboslav. ISBN 978-80-225-4992-9
  NoteVEGA 1/0708/20
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zdaňovanie * dane z príjmov * osoby fyzické * stimuly * dane * Maďarsko * Slovensko
  AnnotationDaňový a sociálny systém je neoddeliteľnou súčasťou každej krajiny. Cieľom príspevku je priblížiť sociálne aspekty zdaňovania príjmov fyzických osôb v Maďarsku, respektíve daňové stimuly sociálneho charakteru uplatňované v rámci zdaňovania príjmov fyzických osôb, vykonať analýzu aplikovaných daňových stimulov v rámci prípadovej štúdie, zhodnotiť vplyv daňových stimulov na daňovú povinnosť fyzických osôb. Vplyv sociálnych faktorov na výšku daňovej povinnosti daňovníka sa skúma v závislosti od výšky mzdy daňovníka v troch variantoch (nízkopríjmový, priemerný, vysokopríjmový). efektívna daňová sadzba poukazuje na skutočný vplyv uplatňovaných sociálnych stimulov. Príspevok využíva metódu analýzy, syntézy a komparácie.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE22 00599-010, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF891.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.