Number of the records: 1  

Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v Poľsku s dôrazom na využitie daňových stimulov sociálneho charakteru

 1. Title Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v Poľsku s dôrazom na využitie daňových stimulov sociálneho charakteru
  Parallel titleTaxation of Personal Income in Poland with an Emphasis on the Use of Tax Incentives of a Social Nature
  Author infoIvona Ďurinová
  Author Ďurinová Ivona EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Podnikové financie vo vede a praxi 2022 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. S. 15-25. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Kmeťko Miroslav ; Fetisovová Elena ; Musa Hussam. ISBN 978-80-225-5019-2
  NoteVEGA 1/0708/20
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dane * zdaňovanie * osoby fyzické * stimuly * systém * systémy daňové * systémy sociálne * financie * financie verejné
  AnnotationDaňový a sociálny systém je neoddeliteľnou súčasťou každej krajiny. Cieľom príspevku je priblížiť sociálne aspekty zdaňovania príjmov fyzických osôb v Poľsku, respektíve daňové stimuly sociálneho charakteru, uplatňovaného v rámci zdaňovania príjmov fyzických osôb, vykonať analýzu aplikovaných daňových stimulov v rámci prípadovej štúdie pre vyhodnotenie vplyvu daňových stimulov na daňovú povinnosť fyzických osôb.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE22 00675-003, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF847 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.