Number of the records: 1  

Multi-criteria Evaluation of Start-up Resources

 1. Title Multi-criteria Evaluation of Start-up Resources
  TranslationViackriteriálne hodnotenie zdrojov startupov
  Author infoŠtefan Slávik, Richard Bednár
  Author Slávik Štefan EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Bednár Richard EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Sustainable Business Development Perspectives 2022 : Proceedings of Scientific Papers. Pp. 229-243. - Brno : Masaryk University Press, 2022 / Kmety Barteková Mária ; Hrušovská Dana ; Trúchliková Mária ; Raková Monika ; Šlahor Ľudomír ; Saxunová Darina. ISBN 978-80-280-0197-1
  DOI 10.5817/CZ.MUNI.P280-0197-2022-21
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords start-up * podnik malý * podnikanie malé * zdroje podnikové * hodnota podniku * ukazovatele kvalitatívne * kritériá rozhodovania * rozhodovanie viackriteriálne * financovanie podnikov * know-how
  AnnotationCieľom článku je posúdiť zdroje startupov (začínajúcich podnikov) z hľadiska ich užitočnosti, vzácnosti, odolnosti voči napodobňovaniu a kvality, a tak pochopiť vnútorné predpoklady startupov pre úspešné podnikanie. Na hodnotenie atribútov zdrojov bola použitá modifikovaná analytická metóda VRIO. Výskumná vzorka obsahovala 112 startupov. Každý startup skúmal člen výskumného tímu, ktorý osobne zaznamenával hodnotenia zakladateľov. Na zistenie vzťahu medzi zdrojmi a výkonnosťou podniku sa použila korelačná a regresná analýza. Ľudia majú spomedzi skúmaných zdrojov najvyššiu úroveň súhrnného hodnotenia, ale ich nižšia hodnota podnikateľských skúseností ich oslabuje. Zdrojom s najvyššou úrovňou kvality je technológia, ale oslabuje ju malá vzácnosť. Problémom všetkých zdrojov je nízka kvalita, ktorá sa hodnotí z medzinárodného hľadiska. Startupy oslabuje nedostatok kvalitných (smart) financií a externého know-how. Výsledkom výskumu je multikriteriálne hodnotenie zdrojov startupov, ktoré poskytuje reálne posúdenie empirických predpokladov pre úspešné podnikanie.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE22 00609-016, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF471 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.