Number of the records: 1  

Online ohrozenia a ich prevencia (nielen) počas pandémie

 1. Title Online ohrozenia a ich prevencia (nielen) počas pandémie
  Author infoKristína Bielčiková, Katarína Hollá
  Author Bielčiková Kristína
  Co-authors Hollá Katarína
  Source document Grant Journal : vědecký časopis. Roč. 11, č. 2 (2022), s. 6-10. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 1805-0638
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords školy základné * vzdelávanie dištančné * žiaci * pandémia * koronavírus * riziko * agresia * prevencia
  AnnotationDnešná mládež sa vplyvom pandemických opatrení ocitla v kyberpriestore, ktorý sa pre nich stal miestom vzdelávania, trávenia voľného času či miestom na komunikáciu so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Kyberpriestor okrem pozitívnych aktivít priniesol aj oveľa viac online ohrození a vytvoril tak priestor pre pôsobenie virtuálnych agresorov. Článok sa zameriava na to, ktoré online ohrozenia sa na základných školách vyskytovali pred dištančným vzdelávaním a nakoľko sa školy venovali realizácii prevencie online ohrození aj počas pandemických opatrení. Cieľom bolo zistiť, aké formy prevencie online ohrození sa na základných školách realizovali a zdôrazniť význam preventívneho charakteru mediálnej výchovy. Šetrenia sa zúčastnilo 101 základných škôl na Slovensku.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2022: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF413.6 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.