Number of the records: 1  

Cost of Capital and Firm Value: Evidence from Indonesia

 1. Title Cost of Capital and Firm Value: Evidence from Indonesia
  TranslationNáklady na kapitál a hodnota firmy: dôkazy z Indonézie
  Author infoAugustina Kurniasih, Muhamad Rustam, Heliantono, Endri Endri
  Author Kurniasih Augustina
  Co-authors Rustam Muhamad
  Heliantono
  Endri Endri
  Source document Investment Management and Financial Innovations. Vol. 19, no. 4 (2022), s. 14-22. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967
  DOI 10.21511/imfi.19(4).2022.02
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUkraine
  Keywords štruktúra kapitálová * náklady * kapitál * dlhy * hodnota podniku * priemysel papiernický * celulóza * analýza regresná * Indonézia
  AnnotationŠtruktúra nákladov a kapitálu je potrebná na vyhodnotenie uskutočniteľnosti investícií uskutočnených spoločnosťou. Cieľom tejto štúdie je odhadnúť a analyzovať vplyv zložky nákladov kapitálu (COC) a kapitálovej štruktúry (CS) na hodnotu firmy. Výskumnou vzorkou pre obdobie 2013–2020 sa stali spoločnosti na výrobu celulózy a papiera kótované na Indonézskej burze cenných papierov (IDX). Použitou výskumnou metódou je prístup moderačnej regresnej analýzy.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2022: 4

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF412.9 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.